question filter search selected selected square-plus x favorite count-truck dropdown favorite2 login soc-facebook soc-instagram soc-twitter soc-vk arrow-left arrow-right basket count-branch count-compas simple-check simple-check car empty cart not found mitseliy onion oreh potato roots semena carrot coffee krupa mushrooms apple aqueous flower hvoya plants seeds berry lotus room basket-bold x-thin favorite-quadro map +
This section is still under construction
×Forgot password?

About Us

EN

Orders can be placed on the FLORAPLANET.COM website from 6 European countries. Costs are indicated up to Milan (Italy), Berlin (Germany), Riga (Latvia), Tallinn (Estonia), Helsinki (Finland). If the address is in another country, the delivery amount will be recalculated.

After the order is placed, we will ask the nursery for confirmation of the availability of the ordered product. If the availability of the plants is confirmed, we will send you an invoice to pay for the order. After payment of the invoice, we will deliver the product within 3-8 days. We guarantee the quality of the goods and execution.

Please note that at present an order can be made for an amount of not less than 200 euros

For easy ordering, we can send an order price list page in excel format to the e-mail address specified by you.

If you have any questions or concerns, please contact us in writing at info@floraplanet.com

You will be answered in the language in which the question will be asked. 

LV

FLORAPLANET.COM mājas lapā pasūtījumus var veikt no 6 Eiropas valstīm. Izmaksas ir norādītas līdz Milānai(Itālija), Berlīnei (Vācija), Rīgai (Latvija), Tallinai (Igaunija), Helsinkiem (Somija). Ja adrese ir citā valstī, tad piegādes summa tiks pārrēķināta.

Pēc tam , kad tiks veikts pasūtījums, mēs pieprasīsim stādaudzētavas apstiprinājumu par pasūtītās preces pieejamību. Ja stādu pieejamība tiks apstiprināta, tad mēs jums izsūtīsim rēķinu pasūtījuma apmaksai. Pēc rēķina apmaksas 3-8 dienu laikā piegādāsim preci. Garantējam preces un izpildes kvalitāti.

Vēršam uzmanību, ka šobrīd pasūtījumu var veikt par summu ne mazāku kā 200 eiro.

Vienkāršaķai pasūtījumu veikšanai, mēs uz jūsu norādīto e-pastu varam nosūtīt pasūtījuma cenrāža lapu excel formātā.

Ar jautājumiem un neskaidrībām varat vērsties rakstiski uz mūsu e-pastu info@floraplanet.com. Jums tiks sniegta atbilde valodā, kurā tiks uzstādīts jautājums. (kurā jūs ar mums sazināsieties)

Up